Woodensoul

Woodensoul

fra bærekraftig forvaltede skoger og beste utvalgte tresorter.

  • Lengre brennende tid
  • Varig varmekapasitet
  • Høy varme og energi verdi
  • Luftfuktighet under 20%
  • CO2-nøytral oppvarming
  • Ren og grønn emballasje
  • Produkter av høy kvalitet
  • Service av høy kvalitet